DIENSTE-TOEKENNINGS

 

Dienste-Toekennings 2019

Werknemers van Media24 Nuus word uitgenooi om in te skryf vir Media24 Nuus se Legends Dienste-toekennings. Die Legends Dienste-toekennings is ‘n inisiatief wat daarop gemik is om erkenning te gee aan uitstekende diens in die nuus-afdeling.

Die volgende inskrywingskriteria geld:

 • Die sperdatum vir inskrywings is 4 Junie 2019.
 • Slegs personeel wat heeltyds in diens is van Media24 Nuus mag deelneem.

Die kategorieë vir die Dienste-toekennings is as volg:

 • Toekenning vir Mensebestuur
 • Waarde-Toekenning

Rig enige navrae per e-pos aan Ria de Villiers by Legends@media24.com ,  Onderwerpveld van e-pos: Dienste-Toekennings

TOEKENNING VIR MENSEBESTUUR

REËLS

 • Alle mensebestuurders, mensebestuurspraktisyns en mensebestuurs-administrateurs in Media24 Nuus kan inskryf.
 • Die finansiële jaar wat beoordeel sal word, is 1 April 2018 – 31 Maart 2019.
 • Kandidate kan hulself benoem of benoem word deur ‘n lynbestuurder, hoofbestuurder, redakteur of personeel van die sake-eenheid wat hulle bedien.
 • Slegs personeel wat heeltyds in diens is van Media24 Nuus kan inskryf. Kandidate moes in diens gewees het van Media24 Nuus tussen 1 April 2018 en 31 Augustus 2019.
 • ‘n Kandidaat of sy/haar benoemer moet ‘n inskrywingsvorm aanlyn invul.
 • Die vorm moet volledig ingevul word.
 • Inskrywings moet voor of op 4 Junie 2019 elektronies ingedien word.
 • Die beoordelaars se besluite is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word nie.
 • Die wenner sal op www.legends24.co.za aangekondig word na afloop van die toekenningsgeleentheid op 2 Augustus 2019.

KRITERIA
Die ontvanger van die Toekenning vir Mensebestuur sal:

 • Werklike waarde toevoeg tot die besigheid en ‘n verskil maak in terme van prosesse en kostes
 • Hul doelwitte bereik en oorskry
 • ‘n Veranderingsagent wees wat sal help om die besigheid pro-aktief voorentoe te laat beweeg.
 • Voorbeelde kan wys van innovasie en bewys kan lewer van strategiese projekte wat hy/sy geïmplementeer het om die besigheid te ondersteun
 • Pro-aktief en vinnig werk en uitstekende tegniese kennis van sy/haar onderwerp hê.
 • Konvensionele manier van dink oor mensebestuur uitdaag en help bou aan die geloofwaardigheid van mensebestuur, binne en buite die besigheid
 • Oor leierspotensiaal beskik en gerespekteer word deur kollegas en rolspelers
 • Uitstekende verhoudings en ‘n positiewe ingesteldheid hê

Om in te skryf vul die vorm aanlyn in en stuur in.

Vir navrae, kontak Ria de Villiers by Legends@media24.com  Onderwerpveld van e-pos: Mensebestuur

BEOORDELAARS: TOEKENNING VIR MENSEBESTUUR

Beulah van Rensburg: Hoof van Mensebestuur, Media24 Nuus – sameroeper
Rika Swart: CEO, Print Media
Shelagh Goodwin: Hoofbestuurder, HR Media24
Voroshski Jansen:  Transformasie forum

WAARDE-TOEKENNING

Die wenner is ‘n kollega vanuit enige nuusafdeling met ‘n aansteeklike glimlag wat sy of haar doelwitte met gelyke hoeveelhede pret en deursettingsvermoë nastreef. Hierdie individu versterk ons kollegas, gehore en/of kliënte deur sy of haar positiewe ek-kan houding teenoor die lewe, en inspireer ons om met ‘n glimlag te presteer.

 • Slegs hoofbestuurders word toegelaat om in die kategorie te nomineer.
 • Inskrywings moet voor of op 4 Junie 2019 elektronies ingedien word.

BEOORDELAAR VIR DIE WAARDE-TOEKENNING

Clement Singh – Hoofbestuurder:  Media24 Drukmedia

Inskrywings het gesluit.