KOMMERSIËLE TOEKENNINGS

KOMMERSIËLE TOEKENNINGS 2019

Media24 Nuus se jaarlikse Legends-kommersiële toekennings word in twee kategorieë verdeel: nasionaal en direk. Dit vorm deel van die finale fase van al die individuele toekenningsprogramme wat tans deur die Nuusafdeling aangebied word.

Die Legends-kommersiële kategorieë word hieronder gelys.

Direkte Advertensiebestuurder van die jaar
1. Gemeenskapstoekenning
2. Nasionale toekenning

Verkoopsverteenwoordiger van die jaar: Geklassifiseerde advertensies
3. Minder as R2m portefeulje toekenning
4. Meer as R2m portefeulje toekenning

Verkoopsverteenwoordiger van die jaar: Direkte verkope
5. Minder as R4m portefeulje toekenning
6. Meer as R4m portefeulje toekenning

Verkoopsverteenwoordiger van die jaar: Streekskoerante
7. Minder as R2m portefeulje toekenning
8. Meer as R2m portefeulje toekenning

9. Advertensieverteenwoordiger van die jaar

10. Nasionale Verkoopsbestuurder van die jaar

11. Sirkulasiebestuurder van die jaar
Totale portefeulje

12. Inkomste diversifikasie-toekenning
Hierdie toekenning vereer die inisiatief wat meer doen as regstreekse reklame (ROP) of insette of tradisionele sirkulasie-inkomste. Die diversifikasie kan egter in druk wees. Die uitvoerende hoofde moet hierdie nominasies indien.

 

REËLS: KOMMERSIEËL

 • Inskrywings sluit op 24 Junie 2019.
 • Die personeelnommer van deelnemers moet op die inskryfvorm ingevul word.
 • Slegs uitvoerende hoofde en advertensiebestuurders kan inskrywings indien.
 • Slegs gerapporteerde finansiële jaareindsyfers is van toepassing.
 • Alle inskrywings moet ondersteun word deur SAP-dokumentasie.
 • Inskrywings sonder die ondersteunende dokumentasie sal nie aanvaar word nie.
 • Alle inskrywings moet elektronies ingedien word via die aanlyn-inskrywingsvorm. Die vorm moet volledig ingevul word.
 • Alle inskrywings moet aan die gespesifiseerde kriteria voldoen.
 • Slegs heeltydse werknemers van Media24 Nuus mag ingeskryf word. Werknemers moes tussen 1 April 2018 and 31 Augustus 2019 in diens gewees het van Media24 Nuus.
 • Die beoordelaars se besluite is finaal en daar sal geen geleentheid vir korrespondensie wees nie.
 • Die wenners sal op 2 Augustus 2019 ná die toekenningsgeleentheid op www.legends24.co.za aangekondig word.

 

Die tydlyn vir Legends 2018/19 word hieronder uiteengesit:

 • Inskrywingstydperk: 1/4/2018 tot 31/3/2019
 • Kriteria: Gerapporteerde syfers van begrotings, werklike inkomste en opbrengste
 • Sperdatum vir kandidate se Legends-inskrywings: 24 Junie 2019.

 

PANEEL VAN BEOORDELAARS: KOMMERSIEËL

Mbavhi Maalakano – Finansiële bestuurder – sameroeper
Jeannine van Zyl – Hoofbestuurder Nuus Sentraal
Ane Honiball – Hoofbestuurder Ads24
André Olivier – Hoofbestuurder Nuus Noord
Theresa Brandt – Finansiële bestuurder
Esme Smit – Hoofbestuurder Boland Media
Justin Langeveld – Hoofbestuurder Nuus Suid
Tasmia Ismail – Hoofbestuurder OP Nuus
Neil Tapinos – Hoofbestuurder Natal Witness
Beulah van Rensburg – Streeksbestuurder Menslike Hulpbronne

KOMMERSIËLE TOEKENNINGS INSKRYWINGSVORM

INSKRYWINGS HET GESLUIT.