REDAKSIONELE TOEKENNINGS

Redaksionele Toekennings 2019

UITNODIGING OM IN TE SKRYF: REDAKSIONEEL

Alle joernaliste wat vir Media24 Nuus werk, word uitgenooi om in te skryf vir die Legends-toekennings, ’n jaarlikse inisiatief waarmee die maatskappy sy hoed lig vir die redaksionele talent in dié afdeling.

 1. Die volgende kriteria is belangrik
 • Joernaliste moes tussen 1 April 2018 en 31 Augustus 2019 voltyds in diens gewees het van Media24 Nuus. Geen inskrywings van vryskutte word aanvaar nie.
 • Inskrywings moet ingedien word voor of op 10 Junie 2019.
 • Net inskrywings wat tussen 1 April 2018 en 31 Maart 2019 in Media24 Nuus se produkte gepubliseer is, sal aanvaar word. Dit sluit bydraes in van die Netwerk24-redaksie wat in Die Burger, Beeld en Volksblad verskyn het.
 • Die inskrywingsvorm moet volledig ingevul en aanlyn ingedien word.
 • Onthou om jou werknemersnommer by jou inskrywing in te sluit.
 • Die beoordelaars se besluite is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word nie.
 • Die wenners sal na afloop van die toekenningseremonie op 2 Augustus 2019 op www.legends24.co.za aangekondig word.
 1. Die volgende reëls geld
 • Jy mag vir soveel kategorieë inskryf as wat jy wil.
 • Jy mag nie dieselfde artikel in meer as EEN kategorie inskryf nie.
 • Waar portefeuljes vereis word, geld ‘n maksimum van vyf artikels per portefeulje, met die uitsondering van ’n inskrywing in ʼn kategorie waarin ’n reeks artikels geskryf is, byvoorbeeld Ondersoekende Joernalis van die Jaar.
 • Kategorieë is oop vir sowel individue as spanne.
 • Span-inskrywings word beperk tot vier name per inskrywing. Alle spanlede se name moet op die inskryfvorm ingestuur word.
 1. Aanbieding van inskrywings
 • Jou inskrywingsvorm moet aanlyn – by www.legends24.co.za ingedien word. GEEN HARDEKOPIE-INSKRYWINGS WORD AANVAAR NIE.
 • Slegs PDF-dokumente sal aanvaar word.
 • Geen skermgrepe van werk wat op webwerwe (dus nie in koerant-formaat) gepubliseer is, sal aanvaar word nie.
 • Bykomende kriteria vir Grafiese Kunstenaar en Uitleg-subredakteur van die Jaar
  • Inskrywings moet ingedien word in sy finale, gepubliseerde vorm op koerantpapier – in PDF-formaat.
  • Indien die artikel oor die geut van ’n publikasie loop, maak seker die bladsye word langs mekaar ingedien. Die beoordelaars wil dit as ‘n geheel evalueer.
 • Bykomende kriteria vir Fotograaf van die Jaar
  • Deelnemers moet self die oorspronklike beeld vasgelê en geskep het.
  • Alle deelnemers in dié kategorie moet ’n portefeulje van foto’s voorlê.
  • ’n Maksimum van vyf foto’s per deelnemer moet ingedien word; elke foto moet tussen 1MB en 5MB groot wees. Groter foto’s word nie toegelaat nie.
  • Heg die PDF-blad aan van die koerant waarin dit gebruik is.
  • Jou motivering oor jou portefeulje moet op die inskrywingsvorm wees.
 1. Navrae

Rig alle navrae per e-pos aan Ria de Villiers by Legends@media24.com, met Redaksie in die onderwerpveld.

INSKRYWINGSVORM: REDAKSIONEEL

Net om jou geheue te verfris:

 • Jy mag vir soveel kategorieë inskryf as wat jy wil.
 • Jy mag nie dieselfde artikel of foto in meer as EEN kategorie inskryf nie. Vul die vorm aanlyn in en stuur dit in.

KATEGORIEĒ

 1. Joernalis van die Jaar
 2. Sakejoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 3. Rubriekskrywer van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 4. Deon du Plessis Tabloid-Joernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 5. Artikelskrywer van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 6. Grafiese Kunstenaar van die Jaar
 7. Opskrif- en Plakkaatskrywer van die Jaar
 8. Ondersoekende Joernalis van die Jaar
 9. Uitleg-subredakteur van die Jaar
 10. Leefstyljoernalis van die jaar (Portefeulje inskrywing)
 11. Joernalis van die Jaar: Streekskoerante (Portefeulje inskrywing)
 12. Mandy Rossouw Politieke Joernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 13. Fotograaf van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 14. Scoop van die Jaar: Afrikaanse titels
 15. Sportjoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 16. Kunstejoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
 17. Profielskrywer van die Jaar (Portefeulje inskrywing)

Rig enige navrae per e-pos aan Ria de Villiers by legends@media24.com, met Redaksie in die onderwerpveld.

KATEGORIEË: REDAKSIONEEL

1. Joernalis van die Jaar
Die wenner word uiteindelik uit die totale aantal kategoriewenners aangewys as ʼn joernalis wat hom/haar die afgelope jaar by uitstek onderskei het as iemand wat uitstaande werk lewer en buitengewone inisiatief aan die dag lê in die vind en uitvoering van sy opdragte.

2. Sakejoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Dié joernalis is ingelig oor sy onderwerp en kan terselfdertyd op ʼn oorspronklike manier vars nuus of artikels aanbied oor maatskappye of hul bestuur, bestuurstendense soos opleiding of korporatiewe beheer, belangegroepe-betrekkinge soos vakbondkwessies of beleggersverhoudings, regeringskw essies soos regulering en belasting soos dit op maatskappye van toepassing is, makro-ekonomiese ontleding, beleggingsadvies en persoonlike finansies. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels wat die joernalis se bedrewendheid in sake-joernalistiek weerspieël.

3. Rubriekskrywer van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Dit is iemand wie se gereelde skrywes pittig en oorspronklik is, van hoogstaande gehalte, nommerpas vir sy teikengehoor. Die joernalis moet ‘n vinger op die pols hê van relevante kwessies en met sy gemaklike, intelligente en vermaaklike omgang daarmee gesprek stimuleer. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf rubrieke.

4. Deon du Plessis Tabloid-joernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Dié joernalis weet wie sy massa-teikengehoor is, watter onderwerpe hulle na aan die hart lê en hoe om eenvoudig, kleurryk en volgens korrekte kulturele etiket met hulle te kommunikeer sonder om die reëls van etiese beriggewing te oortree. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels.

5. Artikelskrywer van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Die artikel is die tydskrifgegewe in die koerant waar ’n storie vertel word met ’n begin, middel en einde. Dit kan ʼn “slice of life” wees of ʼn nuwe gier beskryf, die leser bekendstel aan iets of iemand ongewoons, of hom wegvoer na ʼn geskiedkundige oomblik. Die gehalte van die taalgebruik, storievertelvaardigheid, storiestruktuur en beskrywende krag is wat die wen-inskrywing sal laat uitstaan. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels.

6. Grafiese Kunstenaar van die Jaar
Spotprente, strokies of inligtingsgrafika toon hoe dié kunstenaar daarin slaag om kreatiwiteit, konsep, aktualiteit en hoëgehaltebeelde of -sketse doeltreffend te kombineer om eenvoudig en visueel ʼn komplekse onderwerp aan sy leser te kommunikeer. Sien bykomende kriteria bo.

7. Opskrif- en Plakkaatskrywer van die Jaar
Die kop van ʼn berig of ‘n plakkaat is dikwels die eerste manier waarop ʼn koerant hom aan sy leser verkoop. Daarom moet dit in ʼn oogwink kan kommunikeer – hetsy treffend direk, dramaties, of met slim, humoristiese woordspeling. Daar is twee toekennings op die spel – een elk vir ʼn Afrikaanse en Engelse inskrywing.

8. Ondersoekende Joernalis van die Jaar
Die ondersoekende joernalis is een wat weet hoe om te grawe, wat besonderse uithouvermoë het en innoverende maniere om relevante inligting op te diep en na te vors terwyl hy dikwels tergend skraal leidrade volg. Relevante kontakte word gepols totdat ʼn geheelprentjie uiteindelik vorm aanneem wat ʼn onderwerp in die nuus van alle kante belig.

9. Uitleg-subredakteur van die Jaar
Die samehang van inhoud en opskrifte, sinvolle gebruik van foto’s en grafika, eenvoud van aanbieding en leesbaarheid, en ʼn algehele ontwerp-flair gee die deurslag in die beoordeling van dié toekenning. Sien bykomende kriteria bo.

10. Leefstyljoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
‘n Goeie leefstyljoernalis moet ʼn fyn radar hê om te kan raaksien hoe mense vandag hul lewe leef – wat hulle eet en dra, waarmee hulle hul huise versier en inrig, waarmee hulle ry, hoe hulle ander wêrelddele ervaar en hul eie maak – en die gegewe dan aanskoulik, kreatief en modern kan beskryf en verpak. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels.

11. Joernalis van die Jaar: Streekskoerante (Portefeulje inskrywing)
ʼn Streekskoerant is die stem van sy gemeenskap. Dis daarom belangrik dat dié joernalis ʼn oog het vir wat belangrik is vir die leser in sy verspreidingsgebied, toonaangewende nuusdekking bied. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels wat die veelsydigheid van dié joernalis uitbeeld.

12. Mandy Rossouw Politieke Joernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Inskrywings in dié kategorie kan dekking van alle aspekte van die politiek – van plaaslike regering tot nasionale regering en partypolitiek – insluit. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels, wat uitnemendheid wys in die dekking van brekende politieke nuus, sowel as in diepte-ontledings en rubrieke.

13. Fotograaf van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Die wen-inskrywing sal bepaal word deur ’n portefeulje wat uitnemendheid van tegniek, komposisie en beligting met aktualiteit kombineer. Die beoordelaars sal die oorspronklike foto’s beoordeel, maar ook kyk hoe dit by die gepubliseerde formaat/berigte pas. Sien bykomende kriteria bo.

14. Scoop van die Jaar: Afrikaanse titels
Die wenner in die kategorie het ‘n storie in Afrikaans gebreek, deur ‘n enkele berig of ‘n reeks artikels, wat van groot belang was vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap.

15. Sportjoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Die wen-inskrywing moet die rol van talent en vaardighede, mededingingsgees en menslike aspek van sport vasvang, die drama van ʼn sportgeleentheid of die politiek en konflik waarmee sportliggame in Suid-Afrika worstel. ’n Deeglike tegniese kennis van die sport wat gedek word, is noodsaaklik. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels.

16. Kunstejoernalis van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
ʼn Artikel oor of ʼn resensie van teater, boeke, rolprente, die visuele kunste of kreatiewe handvaardighede kom hier in aanmerking. Dié joernalis moet ingelig wees oor sy veld, maar ook toeganklik en verbeeldingryk kan skryf om Jan en alleman insig in sy onderwerp te gee.  Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf artikels wat dié joernalis se uitnemendheid in kunstejoernalistiek weerspieël.

17. Profielskrywer van die Jaar (Portefeulje inskrywing)
Hoe vang jy iemand se persoonlikheid vas in ’n enkele gesprek? Kry die leser ’n blik op wie en wat hierdie persoon is in hierdie stadium van sy lewe? “Hoor” hy as’t ware sy stem, en is daar ’n sterk nuushoek? Dít is die vrae waaraan dié joernalis gemeet sal word. Inskrywings moet bestaan uit ‘n portefeulje van nie meer nie as vyf profiele wat die joernalis se bedrewendheid as profielskrywer weerspieël.  

Rig enige navrae per e-pos aan Ria de Villiers by legends@media24.com, met Redaksie in die onderwerpveld.

INSKRYWINGS HET GESLUIT.